เฟี้ยวอย่างถูกกฎ เปลี่ยนสีรถ ทำสีรถใหม่ต้องจดแจ้ง ขั้นตอนการแจ้งเปลี่ยนสีรถ ทำสีรถใหม่

ขับรถสีเดิมเกิดเบื่อแล้วจึงได้นำไปทำสีรถใหม่ เปลี่ยนสีรถ ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็ตาม เพื่อความถูกต้องป้องกันไม่ให้เกิดการทำผิดกฎก็ต้องแจ้งจดให้เป็นเรื่องราวมีเอกสารชัดเจน

ใครบ้างที่ต้องจดแจ้งเปลี่ยนสีรถทำสีรถใหม่

รถที่ทำสีใหม่ ติดสติ๊กเกอร์ ฟิล์ม คาร์บอนเคฟล่า ฯลฯ เกินกว่า 30% ของตัวรถต้องแจ้งเปลี่ยนสีรถที่กรมการขนส่งทั่วประเทศ

 1. กรณีรถสีเดียว ให้กำหนดสีนั้นเป็นหลักในการแจ้งจด เช่นทำสีขาวไข่มุก ก็แจ้งเป็นสีขาว เป็นต้น
 2. กรณีรถทูโทน 2 สีหรือ 3 สี ควรแจ้งทุกสีที่ทำ
 3. กรณีรถที่มี 3 สีขึ้นไป ให้แจ้งสีหลักและตามด้วย “หลายสี” แต่ในกรณีที่ทำเป็นลวดลาย ไม่มีสีใดชัดเจน ให้จดแจ้งเป็น “หลายสี”

หากไม่จดแจ้งในการเปลี่ยนสีรถทำสีรถใหม่ก็มีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ต้องระวางโทษปรับครั้งละไม่เกิน 2,000 บาท

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนแจ้งเปลี่ยนสี

 • คู่มือจดทะเบียนรถ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • เอกสารการเปลี่ยนสีรถ เช่น ใบเสร็จค่าจ้างทำสี
 • ใบคำร้องแก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนรถ
 • ค่าธรรมเนียมในการแจ้งจด 155 บาท
 • รถยนต์ที่ทำสีใหม่เสร็จเรียบร้อยเพื่อตรวจสภาพ

ขั้นตอนการแจ้งจดเปลี่ยนสีรถทำสีรถใหม่

 1. ยื่นเอกสารพร้อมหลักฐานเพื่อทำการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
 2. ยื่นเอกสาร หลักฐานและผลการผ่านตรวจสภาพรถที่ได้ทำการเปลี่ยนสีรถ ทำสีรถใหม่
 3. ชำระค่าธรรมเนียม (ค่าแก้ไขรายการ 50 บาท, ค่าตรวจสภาพรถ 50 บาทและค่าคำขอ 5 บาท)
 4. รอรับเอกสาร

เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อย ขั้นตอนในการจดแจ้งเปลี่ยนสีรถทำสีรถใหม่ ไม่ยุ่งยาก สะดวกและง่ายกว่าที่คิดจริงนะคะ

คุยกับเรา